Main picture Main picture logo

O NAS

Jesteśmy agencją likwidacji szkód majątkowych, która od 30 lat świadczy usługi na polskim rynku w imieniu globalnych towarzystw ubezpieczeniowych. Pierwotne know-how pozyskaliśmy od niemieckiego agenta działającego od XIX wieku w porcie w Hamburgu, które następnie rozwinęliśmy w oparciu o doświadczenie oraz specyfikę polskiego rynku ubezpieczeniowego.

Naszą specjalizacją są szkody transportowe, ze szczególnym uwzględnieniem towarów przeznaczonych na rynek motoryzacyjny, w tym samochodów nowych, części zamiennych czy pojazdów użytkowych. Nasze bogate doświadczenie obejmuje także likwidację szkód m.in. w elektronice, żywności, surowcach przemysłowych.

About us first picture
About us section second picture

Oferujemy wysoką jakość świadczonych usług, dopasowanie ich do specyficznych oczekiwań towarzystw ubezpieczeniowych, jak również importerów dóbr. Zespół doświadczonych likwidatorów szkód zapewnia efektywną obsługę zgłoszeń w sposób możliwie prosty oraz szybki. Współpracujemy z rzeczoznawcami na terenie całego kraju, dzięki którym oględziny uszkodzonych towarów odbywają się tak szybko, jak to możliwe.

Ważna dla nas jest satysfakcja partnerów biznesowych, którzy w ramach współpracy będą mogli polegać na naszej niezawodności, efektywności oraz bezpieczeństwie danych, otrzymując wysokiej klasy usługi w przystępnej cenie.

Damage control section picture

LIKWIDACJA SZKÓD

Proces likwidacji szkód dostosowujemy każdorazowo do oczekiwań i wymagań towarzystwa ubezpieczeniowego, w imieniu którego występujemy, jednakże podstawowe zasady obsługi pozostają niezmienne.

 1. 1. Zgłoszenie

  Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzamy zwrotnie jego przyjęcie wraz z numerem referencyjnym sprawy. W oparciu o wstępne informacje przekazujemy zwrotnie wytyczne co do dalszego postępowania w sprawie.

 2. 2. Wstępna analiza

  Na bazie przekazanych dokumentów i informacji potwierdzamy istnienie ochrony ubezpieczeniowej oraz określamy czy konieczna jest ekspertyza uszkodzonego towaru przez rzeczoznawcę majątkowego.

 3. 3. Oględziny towaru

  W oparciu o wytyczne przekazane przez Carstens i Schues Poland, rzeczoznawca dokonuje oględzin towaru oraz przygotowuje raport zawierający informacje o okolicznościach zdarzenia, wielkości i typie szkody oraz możliwościach sprzedaży awaryjnej i regresu.

 4. 4. Likwidacja szkody

  Po zebraniu informacji oraz dokumentów od zaangażowanych stron, dokonujemy wnikliwej analizy zgłoszenia, na końcu której powstaje raport z likwidacji szkody. Następnie jest on przekazywany do ubezpieczyciela z wnioskiem o wypłatę odszkodowania.

 5. 5. Wypłata odszkodowania

  Po otrzymaniu środków od ubezpieczyciela, dokonujemy wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego oraz pozyskujemy cesję praw do rozpoczęcia postępowania regresowego wobec sprawcy szkody.

REGRESY

W imieniu i na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych prowadzimy postępowania regresowe wobec stron odpowiedzialnych za szkody w ładunkach.

Występujemy z roszczeniami wobec polskich, jak i zagranicznych podmiotów, zarówno przewoźników czy spedytorów, jak również armatorów.

W skomplikowanych sprawach współpracujemy z kancelarią adwokacką, która występuje w naszym imieniu w sprawach sądowych dotyczących roszczeń regresowych.

Regresses section picture
Insurance prevention section picture

PREWENCJA UBEZPIECZENIOWA

We współpracy z rzeczoznawcami przygotowujemy raporty dotyczące oceny jakościowej oraz ryzyk związanych z transportem i tymczasowym składowaniem.

Dokonujemy analiz procedur ładunkowych, tras przewozu, wyposażenia placów składowych oraz dostosowania infrastruktury do standardów korporacyjnych.

Jesteśmy otwarci na analizy statyczne, jak i raporty z dynamicznej obserwacji procesu przewozu i operacji załadunkowych.

Team section picture
Team section logo

ZESPÓŁ

W skład zespołu Carstens i Schues Poland wchodzą specjaliści od logistyki, finansów oraz ubezpieczeń.

Wśród pracowników znajdziemy zarówno młode, dynamiczne osoby na początku swej kariery, jak i doświadczonych likwidatorów szkód z kilkoma dekadami pracy w zawodzie.

Dodatkowo jesteśmy wspierani przez zaufanych partnerów z branży IT, rzeczoznawczej czy prawnej, dzięki czemu potrafimy znaleźć odpowiedź na nieoczywiste pytania i nietypowe sytuacje.

Contact section picture

KONTAKT

Od samego początku zależy nam na najwyższej jakości i poufności informacji przekazywanych między nami.

W celu spełnienia wspomnianych wymagań, jeśli chcesz zgłosić szkodę, nawiązać współpracę lub zadać pytanie w innej sprawie prosimy skorzystaj z poniższego formularza.

Contact section picture